Dvojité občianstvo, alebo ako sa stať opäť Slovákom

Autor: Marek Sikra | 18.5.2015 o 7:57 | (upravené 19.5.2015 o 11:18) Karma článku: 10,91 | Prečítané:  28846x

Nakoľko austrálska pobrežná stráž tú moju ‘loď’ v roku 2011 otočiť ešte nestihla, z ničoho nič som po štyroch rokoch života v Sydney získal nárok uchádzať sa o austrálske občianstvo. 

Proces nadobudnutia austrálskeho občianstva je na slovenské pomery neskutočne jednoduchá procedúra. Vlastne aj všetky ostatné štátom vynútené procedúry sú v porovaní s tými slovenskými neuverieľne jednoduché. Žiadosť obnáša jednu návštevu na imigračnom úrade so zopár dokumentami a 260 dolármi. Suma menšia ako týždenné náklady na bývanie v jednom z najdrahšich svetových miest. Bohužiaľ, ešte jednoduchši je však proces s tým súvisiacim odobratím občianstva slovenského.

Tento blog je venovaný všetkým krajanom, ktorí sa octili v rovnakej situácii, alebo ich téma zaujíma. Slovenským ambasádam a úradom zároveň, dúfam, ušetrím zopár telefonátov a stránkových návštev.

Ako sa na správny referát patrí, začnem dávkou teórie. Tá štátne občianstvo definuje ako trvalý politicko-právny zväzok (vzťah), medzi fyzickou osobou a štátom, z ktorého vyplýva komplex vzájomných práv a povinností občana aj štátu určených a zabezpečovaných štátom, ktoré mu poskytujú aktívnu účasť na štátnom, politickom, ekonomickom a kultúrnom dianí spoločnosti a štátu. 

Prakticky to znamená, že bedač získava od panstva formálnu legitimáciu, ktorá ju ku mnohému oprávňuje i zaväzuje. Bedač tak môže napríklad v krčme fandiť gladiátorom, ktorí sú zhodou okolností držitelia rovnakých legitimácií. Ešte zaujímavejšia je možnosť spoločne nenávidieť, alebo aspoň pohŕdať členmi konkurenčných skupín, držiteľmi legitimácii iného formátu. Napríklad Maďarmi.

Južných susedov nespomínam náhodne. Práve oni sú príčinou celej tejto nepríjemnej situácie. Samozrejme sú príčinou aj všetkých ďaľšich slovenských problémov. Tie však lepšie pozná bývalý richtár zo Žiliny preto analýzu ponechávam na panstvo.

Celé to začal maďarský cappo di tutti Viki Orbán. Pretože je jeho videnie sveta založené na pradedkovom atlase, rozhodol sa ten udeliť maďarské občianstvo aj všetkým osobám narodeným a trvale usadeným v iných štátoch, a to najmä na Slovensku, v Srbsku a v Rumunsku.

To ale slovenského cappo di tutti Roberta Fica a jeho vtedajšich creme dela creme koaličných parťákov z HZDS a SNS nenechalo dlho chladnými. Ešte skôr ako maďarská novela stihla nadobudnúť účinnosť (1.1.2011), slovenský zákonodarci stihli v skrátenom legislatívnom konaní schváliť zákon č. 250/2010 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky. ‘Prínosom’ tejto jednostranovej novelky je najmä § 9 ods. 1 písm. b), kde sa píše:

“Štátne občianstvo Slovenskej republiky možno stratiť nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva na základe výslovného prejavu vôle.“

Viac ako nepriateľským voličom z Most-Hídu však novela poškodila aj možno voličom (na Einsteinovej 25 slovo volič čítať ako ‘hovno’), Slovákom žijúcim v zahraničí. Preto sa druhý najväčší ľudomil na Slovensku, zároveň policajný oberleutnant a sympaťák Robo Kaliňák rozhodol krivdu napraviť vydaním ministerského nariadenia o udeľovaní štátneho občianstva SR z osobitných dôvodov, účinného od 1. februára 2015. To, ako už názov prezrádza, upravuje postup v konaní o udelenie štátneho občianstva SR z dôvodov podľa § 7 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky, v ktorom sa píše

“Žiadateľovi, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený pobyt, možno udeliť štátne občianstvo Slovenskej republiky bez splnenia podmienky uvedenej v odseku 1 písm. a), ak tento zákon neustanovuje inak, ak ide o osobu, ktorá sa významne zaslúžila o prínos pre Slovenskú republiku v oblasti ekonomickej, vedeckej, technickej, kultúrnej, sociálnej alebo športovej alebo je to z iného dôvodu v záujme Slovenskej republiky.”

Oberleutnant Kaliňák v čl.1 ods.3 svojho nariadenia definuje tieto iné dôvody nasledovne:

“Iným dôvodom v záujme Slovenskej republiky je na účely tohto nariadenia skutočnosť, ktorej existencia má zásadný význam pre spoločnosť a jej zohľadnenie je z hľadiska úloh štátu oprávneným záujmom Slovenskej republiky. Ide najmä o zlúčenie rodiny, zdravotné dôvody, humanitárne dôvody a o skutočnosť, že žiadateľom je bývalý štátny občan Slovenskej republiky

Aby sa teda Slovák, s trvalým pobytom v zahraničí, mohol stať dvojitým občanom, musí o to slovenské podľa zákon č. 40/1993 Z. z. najpr prísť (podľa § 9 ods. 1 písm. b)), aby oň vzápätí podľa rovnakého zákona požiadal naspäť (podľa § 7 ods. 2 písm. b)). Táto štátna mini-tortúrka začína samoudaním (upovedomím) na Okresnom úradu v sídle kraja, diplomatickej misi alebo konzulárnom úrade Slovenskej republiky. Celý proces sa dá zhrúť asi takto:

 1. Oznámenie o prijatí zahraničného občianstva. Krok zároveň zapríčiní stratu slovenského.

 2. Žiadosť o udelenie pobytu cudzinca na území SR. Adresou môže byť posledné miesto bydliska na Slovensku.

 3. Žiadosť o štátne občianstvo SR

Všetky tri kroky je možno vykonať naraz napríklad na slovenskej ambasáde. Tam však treba okrem seba doniesť aj tieto prílohy:

 • stručný životopis,

 • doklad totožnosti,

 •  rodný list, ale len v prípade, ak táto matričná udalosť nenastala na území SR,

 • doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený, ale opäť len ak táto udalosť nenastala na území SR,

 • doklad o pobyte na území Slovenskej republiky, a ak ide o bývalého občana, doklad o poslednom trvalom pobyte na území Slovenskej republiky alebo čestné vyhlásenie o tomto pobyte,

 • doklad o bezúhonnosti nie starší ako šesť mesiacov, ktorým je odpis z registra trestov každého štátu, ktorého je alebo v minulosti bol štátnym občanom, a odpis z registra trestov každého štátu, v ktorom mal povolený pobyt v posledných 15 rokoch pred podaním žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, alebo iný doklad o bezúhonnosti vydaný príslušnými orgánmi týchto štátov. Vzťahuje sa len na odpisy z registrov iných štátov, nie zo SR,

 • listinu o prepustení zo štátneho zväzku Československej republiky, Československej socialistickej republiky alebo Slovenskej republiky naturalizačný certifikát, alebo potvrdenie o nadobudnutí štátneho občianstva iného štátu, ak žiadateľ je bývalým občanom.

Malá prestávka na drink a zoznam pokračuje dokladmi, ktoré sa vzťahujú k miestu trvalého pobytu žiadateľa. To znamená krajiny, kde bolo cudzie štátne občianstvo prijaté, a teda nejde o dokumenty vystavené slovenskými úradmi. Nie všetky dokumenty su aplikovateľné pre každého a každú krajinu:

 • potvrdenie daňového úradu, colného úradu a obce o zaplatení daní a poplatkov,

 • výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra,

 • potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere a kópiu pracovnej zmluvy,

 • potvrdenie zdravotnej poisťovne o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie a dĺžke trvania poistného vzťahu,

 • potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov a o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie,

 • potvrdenie o štúdiu,

 • potvrdenie o poberaní dôchodku,

 • potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie,

 • potvrdenie o zdroji príjmov postačujúcich na financovanie pobytu žiadateľa a jemu blízkych osôb na území Slovenskej republiky, ak je dobrovoľne nezamestnaný.

Od takejto zábavy sú oslobodení stále občania Slovenskej republiky, ktorí nadobudli cudzie štátne občianstvo v súvislosti s uzavretím manželstva so štátnym občanom cudzieho štátu, a to za predpokladu, že cudzie štátne občianstvo manžela nadobudol za trvania spoločného manželstva. Druhým prípadom, kedy nedôjde k strate štátneho občianstva je, ak bolo cudzie štátne občianstvo nadobudnuté narodením.

Za samoudanie a za žiadosť o udelenie pobytu v SR sa adminitratívny poplatok nevyberá. Poplatok za udelenie občianstva z osobitných dôvodov vám bude odpustený. Radosť je však predčasná, nakoľko priložené doklady, ak sú vystavené v cudzom jazyku, je nutné preložiť do slovenského jazyka. Teda, preklad si môžete urobiť aj sami, na ambasáde však preklad musia osvedčiť. Májový cenník napríklad Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Canberre prezrádza, že pečiatka s dvojkrížom vás vyjde na 29 dolárov za každú stranu. V prípade, že z niektorých dokumentov bude potrebné vyhotoviť na Veľvyslanectve kópiu, zaúčtovaných bude 15 dolárov za stranu. Šesť overených a okopírovaných papierov tak nádejného opäť Slováka vyjde na viac ako jeho austrálske občianstvo.

Ďakujeme...

 

Doplnené 19/05/2015 :

Poplatky za konzulárne úkony, sú pevne stanovené v sadzobníku konzulárnych poplatkov a sú záväzné pre všetky misie (zastupiteľské úrady, konzuláty, atď.) v rovnakej výške v prepočte na lokálnu menu. Veľvyslanectvo v Canberre tak nemá na výšku vyberaných poplatkov vplyv.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

BRATISLAVA

Nivy zatvoria. Pozrite si, kde vystúpite v Bratislave z autobusu

Novú stanicu chcú postaviť do troch rokov.

SVET

Zomrela dedička L'Oréalu, najbohatšia žena sveta

Zásluhy Liliane Bettencourtovej sa ocitli v tieni afér.


Už ste čítali?